مرکز تحقیقات شیمی رازی دانشگاه آزاد شهرضا

بازدید معاونت پژوهشی سازمان مرکزی از مرکز تحقیقات شیمی رازی

کد : 2

در حاشیه برگزاری جلسه رؤسا و معاونین پژوهشی دانشگاه های آزاد استان های اصفهان ، یزد و سمنان در واحد شهرضا ، آقای دکتر واشقانی فراهانی ، معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، و هیات همراه از مرکز تحقیقات شیمی رازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا بازدید به عمل آوردند

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد